Ausztriai országismereti kirándulás

2023.09.13-án iskolánk tan­ulói ausz­tri­ai országis­mereti kirán­dulá­son vet­tek részt. Megc­sodálták Kla­gen­furt belvárosát, majd a Min­imundus makettpark felé vet­ték az irányt, ahol híres épít­mények és épületek kic­sinyített másá­val ismerked­het­tek meg.

Ezt követően hajókáz­tak a Wörthi-tavon, majd a fel­hők fölé tek­in­tet­tek a 100 méter mag­as Pyra­mi­denko­gel kilátóról.