Beiratkozás (2022/23)

TÁJÉKOZTATÁS A 2022/2023. TANÉVI ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.
Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2022. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi.

Amennyiben visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezés során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Ez iskolánkban a következőképpen alakul:

2022. április 15-16-án, 8-17 óráig
van lehetőség a személyes beiratkozásra

Akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében legkésőbb 2022. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik a tájékoztatást Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Szombathelyi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Szombathely, 2021. március 30.

Beke Eszter
intézményvezető

A beiratkozási tájékoztató letölthető PDF formátumban elérhető az alábbi ikonra kattintva:

eÜgyintézés – BÁI – Beiratkozás általános iskolába – KRÉTA hozzáféréssel: VIDEÓ

eÜgyintézés – BÁI – Beiratkozás általános iskolába – KRÉTA hozzáférés nélkül: VIDEÓ

További videós segédletek:
Segédlet I.
Segédlet II.

Egyéb segítségek, információk az eKréta Informatikai Zrt. Tudásbázis oldalán érhetőek el: https://tudasbazis.ekreta.hu/

A beiratkozással kapcsolatosan a “KÖZLEMÉNY a 2021/2022. tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskola első évfolyamába történő beiratkozásáról” itt olvasható.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek oktatási azonosítója (egyedi azonosító szám, melyet az óvodából tud elkérni)
  • a gyermek személyi igazolványa, ennek hiányában anyakönyvi kivonata
  • a gyermek lakcímkártyája
  • a gyermek TAJ kártyája

Továbbá ajánljuk figyelmükbe leendő első osztályos tanító nénik bemutatkozó videói:

Iskolánk beiratkozási körzete

Balogh Gy. u., Barátság u., Bercsényi M. u., Éhen Gyula tér, Gyurits A. u., Hajnal u., Károlyi A. u., Kenyérvíz u., Kinizsi P. u., Kis u., Kisfaludy S. u. páros oldala: 28-74-ig és páratlan oldala: 13-67-ig (Wesselényi M. u. és Nádasdy F. u. között), Mikes Kelemen u., Nádasdy F. u. páros oldala: 2-24. és páratlan oldala: 7-27. (Szent Márton u. és a Szelestey L. u. között), Nádor u., Nyár u., Ősz u., Pázmány P. krt., Szent Márton u., Széll K. u. páros oldala: 10-54. és páratlan oldala: 17-51-ig (Wesselényi u. és Éhen Gy. tér között), Szent Márton tér, Szőkeföldi u., Tavasz u., Vasút u. páros oldala: 2-8. és páratlan oldala: 1-7-ig (Szent Márton u. és Éhen Gy. tér között), Vörösmarty M. u.páros oldala: 2-32. és páratlan oldala: 1-21-ig (Szent Márton u. és Szelestey L. u. között), Welther K. u. páros oldala: 2-14. és páratlan oldal: 1-13-ig (Széll K. u. és Szelestey L. u. között).

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: