Bendegúz nyelvÉSZ verseny

A 2020/2021-es tanévben is lehetőségünk nyílt nevezni a Ben­degúz nyelvÉSZ versenyre. Ez egy olyan nyelvi vetélkedő, ame­lyen nem­c­sak arra kívánc­si­ak a szerkesztők és szervezők, milyen tár­gyi tudá­suk van a diákok­nak, hanem azt is felmérik, milyen a szók­inc­sük, men­nyire kreatí­vak, használják az eszüket.

Hete­dike­seink közül ezút­tal Farkas Vik­tória, Kosz­tolánczi Boglár­ka, Sza­lay Tama­ra és Tugya Titanil­la vál­lal­ta a meg­méret­tetést. Az isko­lai for­dulóból a megyei dön­tőbe Sza­lay Tama­ra és Tugya Titanil­la jutott.

Titi az előkelő 5., Tami a 10. helyet szerezte meg Vas megyében. Grat­ulálunk ezú­ton is a lányok­nak!

Köszön­jük szüleik támo­gatását, és külön köszönet a felkészítésért Szi­hay Móni­ka tanárnőnek!