Bercsényi Miklós, gróf
(Temetvény, 1665. dec. 6. – Rodostó, 1725. nov. 6.)

Kuruc főgenerális, II. Rákóczi Ferenc mellett a szabadságharc egyik fő szervezője és irányítója. Felvidéki nagybirtokos család sarja. A nagyszombati egyetemen tanult, majd Esterházy Pál nádor oldalán kezdte a hadi mesterséget.

1685-ben vágsellyei kapitány. 1686-ban Buda ostrománál kitüntette magát, ezredes, majd Szeged vár főkapitánya lett.

1687-ben aranysarkantyús vitéz. 1691-től Ung vármegye főispánja, királyi tanácsos és bányavidéki vicegenerális, 1696-tól 1698-ig Felső-Magyarország. főhadbiztosa.

Az 1690-es években azonban mindjobban szembefordult I. Lipót abszolutizmusával és elnyomó politikájával. Politikai elképzeléseinek megnyerte a fiatal Rákóczit, s együttesen hozzákezdtek egy nemesi összeesküvés megszervezéséhez, hogy francia segítséggel megdöntsék a Habsburgok magyarországi uralmát.

1701-ben Rákóczi elfogatásakor Lengyelországba menekült, s itt előbb egyedül, majd Rákóczival együtt a francia és a svéd királyt akarta megnyerni a magyarországi felkelés támogatására. Attól kezdve, hogy a tiszaháti parasztok kezdeményezésére, 1703 tavaszán megindult a szabadságharc, 8 éven át szinte állandóan hadban forgott és hadat vezetett. Emellett a diplomáciában is részt vállalt, s a fejedelemnek egyik legbizalmasabb tanácsadója volt.

1705-ben a szövetkezett rendek főgenerálisa, a szenátus első tagja, 1706-ban a császárral folytatott nagyszombati béketárgyalásokon a kuruc küldöttség vezetője, 1707-ben fejedelmi helytartó, a Varsóban I. Péter cárral titkos szövetséget kötő delegáció feje. Ekkor és később is az inkább a svédek és franciák felé tekintő fejedelemmel szemben az orosz orientáció lelkes hívének mutatkozott.

1710 végén az orosz katonai segítség kieszközölésére Lengyelországba távozott. Az 1711-i szatmári békét nem fogadta el. 1711-től 1716-ig a lengyelországi Brezan várában élt, majd 1716-ban a török-osztrák háború küszöbén a szultán meghívására török területre, az Al-Dunához ment, s 1717-ben Orsova felől megpróbált betörni Magyarországba.

A pozsareváci béke után, 1718-ban Rodostóba költözött. Ott halt meg. Hamvait 1906-ban hazahozták Kassára.