A Bercsényi Miklós Általános Iskola az Új Széchenyi Terv keretében Európai Uniótól hatmillió forint támogatást kapott. A pályázat elsődleges célja volt, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények – intézményi fejlesztési tervük alapján – felkészüljenek nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét.

A projekt megvalósítása révén az intézmény felkészül arra, hogy a horizontális tanulási alkalmakat hálózati koordináció segítségével biztosítani tudja. Lehetőséget nyújt az érdeklődő intézmények pedagógusai számára hospitálásra, intézménylátogatásra. Az országos referencia-intézményi hálózat tagjaként olyan minősített bázisintézménnyé válik, amely a hazai pedagógiai hagyományt a korkívánalmakkal és a nemzetközi innováció értékeivel ötvözni tudja. Megteremtődik a lehetőség a sikeres referencia- intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer kialakítására. Ezáltal az érdeklődő közoktatási intézmények számára az eddigi egyedi, példaértékű gyakorlatát a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának megvalósításáról be tudja mutatni. A projekt során kiképzett mentorok a befogadó, gyermekközpontú pedagógiai folyamatot a mindennapi gyakorlatban tárják a kollégák elé. A jó gyakorlataikról tájékoztatást adnak. Az intézmény erősségei alapján több referenciaterületen is adaptálható mintákat kínál az inklúzióval, a kommunikációval, a gyermekközpontú tanulásszervezéssel kapcsolatban. A pályázat segítségével egy új típusú felsőoktatási gyakorlóhely kialakítására is sor kerül. A pedagógus hallgatók speciális nevelési-oktatási helyzetekkel találkoznak, és ezek megoldásához a gyakorlatban kapnak mintát. Érzékenyítő programok segítségével motivációs bázisuk bővül, és tapasztalatokat szereznek a befogadó pedagógia megvalósításáról.

A referencia-intézmények felkészítésével kialakuló országos hálózat reményeink szerint ösztönzi a pedagógusok változatos intézményközi együttműködését, és a szerzett tapasztalatok a partnerintézményekben hasznosulnak.