Alapítványról

A Bercsényi Miklós Általános Iskola 1997. december 8-án hozta létre a Mozdulj Alapítványt.
A Vas Megyei Bíróság 1998. január 8-án 3/1998. sorszám alatt vette nyilvántartásba.

 • A bírósági végzés száma: Pk. 60.143/1997/2.
 • Az alapítvány neve: MOZDULJ Alapítvány
 • Székhelye: 9700 Szombathely, Bercsényi u. 1.
 • Adószáma : 18887213-1-18
 • Számlaszáma: 72100251-11061906

Az alapítvány célja:

 • az oktatás technikai feltételeinek javítása
 • az iskola szabadidős programjainak támogatása
 • tanulmányi-, sport- és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolítása
 • nehéz körülmények között élő jó tanuló, jó sportoló diákok segítése
 • kiemelkedő teljesítményű tanulók jutalmazása
 • integráltan oktatott ép értelmű mozgáskorlátozott, látás- és hallássérült tanulók segítés

Az alapítvány az osztályok szülői közösségeinek támogatásából, pályázatokból és a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból gazdálkodik. Az alapítványi vagyon kezelője társadalmi munkában az 5 személyből álló kuratórium, melynek 2 pedagógus és 3 szülő a tagja.

Az alapítvány évente ismétlődően támogatja:

 • az erdei iskolát, a gyermeknapot
 • az iskola sporteszközeinek karbantartását és sportszerek beszerzését
 • a tanulók versenyeken való részvételét (sakk és darts diákolimpia, tanulmányi versenyek, stb),
 • nyelvvizsgákat
 • kulturális programokat (színházlátogatás, Zenemanó bérlet, operaelőadás, múzeumpedagógiai előadások, kulturális seregszemléken történő fellépések, stb)
 • jutalomkirándulást Büszkeségeinknek, akik a legtöbbet tették iskolánk hírnevének öregbítéséért

A Mozdulj Alapítvány kuratóriuma ezúton is kéri és köszöni a szülők, pedagógusok, támogatók felajánlásait, amely hozzájárulás a Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola nevelő-oktató munkájának eredményeihez.