Étkezés lemondása

lemondást a +36/20–503-3995 tele­fon­szá­mon, szemé­lye­sen a Szom­bat­he­ly, Nádas­dy F. u. 4. alat­ti irodában, e‑mailben az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címen vagy a Szom­bat­he­lyi Közn­evelési GAMESZ hon­lapján kell beje­len­teni a gyer­mek neve, osztálya, intézménye és lemon­dani kívánt nap­jainak meg­jelölésév­el.

A lemondást csak a fel­sorolt lehetőségeken áll módunkban elfo­gad­ni!

Megérésüket köszön­jük!

Tisztelet­tel:
Szom­bat­he­lyi Közn­evelési GAMESZ