• 1983. augusztus 29-én iskolánk Szombathely város centrumának nyugati részén kezdte meg működését.
 • 1983. szeptember 3-án indult el a tanítás a 24 tantermes épületben. Az első években kialakítottuk a szaktantermi rendszert. Az épületben a tágas aula, a könyvtár, világos zsibongó segíti a tanulók szabadidős tevékenységének megszervezését. A tornaterem, a szabadtéri kosárlabda, kézilabda és futópálya a testmozgást jól szolgálja. A gyerekek étkezését 600 adagos főzőkonyha és étterem látta el.
 • 1983-2003-ig iskolánk igazgatója Kopcsándy Erzsébet volt.
 • 1983-89 között működött az uttörőcsapat.
 • 1985-ben az intézmény névadójának Bercsényi Miklóst választotta az iskolaközösség. Iskolánk bejáratához Tornai Endre András Bercsényi Miklóst ábrázoló domborművét állítottuk.
 • Azóta hagyományként városi szintű történelmi vetélkedőt szervezünk “Bercsényi élete és kora” címmel.
 • Tanévenként Bercsényi Emlékplakettel jutalmazzuk a tanulók, a pedagógusok és a szülők körében a kiemelkedő teljesítményt, tanulmányi és közösségi munkát.
 • 1986-ban megalakult a BDSE 110 tanulóval 7 szakcsoporttal. 1990-ben nevüket DSK-ra cserélték.
 • 1988-89-ben vezettük be a Csevegő rádiót, mely azóta is informálja a tanulókat az alsós és napközis életről
 • 1991 őszétől a osztályfőnöki óra anyagát felváltottuk a Lelki egészségtan alternatív programmal.
 • 1991-92-es tanévtől a Pedagógiai Intézet és az alkotó, Tolnai Gyuláné felkérésére intézményünk a Tolnai módszer bázisiskolája lett.
 • 1990 szeptemberében és 1991 januárjában japán delegáció járt nálunk a Hani-Mária Alapítvány szervezésében a tolnai módszer tanulmányozása céljából.
 • 1992 szeptemberében elkészült az iskola énekkarának Európai Gyermekdalok című műsoros kazettája.
 • 1994-ben az Önfejlesztő Iskolák Egyesületének tagja lett iskolánk.
 • Az 1998-as tanévtől kezdődően a természetismereti tantárgy ismeretanyagára építve Erdei Iskolát szervezünk a 3. és 5. évfolyam számára.
 • 1998-tól működik a Mozdulj Alapítványunk, mely a tehetséges tanulók sport- és tanulmányi munkáját segíti és hozzájárul az iskola eszközállományának gyarapításához.
 • 1998-ban az 1848 március 15-i forradalom 150. évfordulójának alkalmából a Művelődési és Sportházban városi történelmi vetélkedőt szerveztünk.
 • 2000-ben kiépítésre került számítástechnika hálózatunk. 15 éve tanítjuk a számítástechnikát órarendi keretben a technikaóránkon belül csoportbontásban.
 • 2002-2003-as tanévtől az informatika önálló tantárgy.
 • 2001 szeptemberétől Minőségirányítási rendszert működtetünk.
 • 2001-ben Szombathely testvérvárosa, a dániai Kolding diákjai látogattak el hozzánk, melyet a 7-8. évfolyamosaink a következő tanévben viszonoztak.
 • 2002/2003-as tanévben a Sulinet program keretében kapcsolódtunk rá az internetre.
 • 2003-ban kialakításra került a második számítástechnika terem.
 • Ebben a tanévben ünnepelte iskolánk fennállásának 20. évfordulóját és búcsúztatta nyugdíjba vonuló igazgatóját, Kopcsándy Erzsébetet.
 • A jubileum alkalmából került kiadásra az iskola második évkönyve, megjelent a Sulifigyelő ünnepi száma.
 • A jubileumi hét programja:
  • 2003. március 12-13. Szaktárgyi délutánok
  • 2003. március 14. Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 155. évfordulójáról Diákgyűlés Beszélgetés volt tanítványainkkal
  • 2003. március 17-18. Nyílt tanítási napok
  • 2003. március 18. “Tanár és tanítvány” – tavaszi tárlat megnyitója
  • 2003. március 19. Bercsényi Miklós és kora- városi történelmi vetélkedő Megyei “Tolnai” anyanyelvi verseny
  • 2003. március 20. Gála a Művelődési és Sportházban, zászlóavatás
  • 2003. március 21. Pedagógiai tanácskozás
 • 2003 szeptemberében iskolánk rendezte a városi megemlékező műsort II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulója alkalmából a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban.
 • 2003 őszén nyújtotta be iskolánk az “INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN” PHARE program keretében az ” Az esélyegyenlőség megvalósítása az alapszintű oktatásban, az integrált oktatás feltételinek megteremtése az ép értelmű mozgáskorlátozott tanulók számára” című pályázatát, melynek célja az volt, hogy az iskola akadálymentesítésével lehetővé váljon Szombathely és kistérsége, illetve Vas megye ép értelmű, mozgássérült, tanköteles korú, általános iskolai tanulóinak integrált oktatása, illetve, az oktatási infrastruktúra korszerűsítése érdekében az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) oktató-nevelő munkában való elterjesztése, az iskola tanulói számára az e-tanulás feltételeinek biztosítása. A pályázat sikerességéről 2004 májusában értesültünk: 50 millió forintos támogatásban részesültünk. Az ünnepélyes átadásra 2005. decemberében került sor.
 • A 2004/2005-ös tanévben felkészültünk az integrált oktatás bevezetésére. SZMJV Önkormányzatánál kezdeményeztük az iskola Alapító Okiratának módosítását.
 • Felvettük a kapcsolatot a budapesti Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthonnal, akikkel közös programokat szerveztünk, pl.: iskolalátogatás tapasztalatszerzés céljából, módszertani továbbképzés, kiállítás rendezés.
 • Együttműködési megállapodást kötöttünk az Aranyhíd Nevelési-Otatási Integrációs Központtal és a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületével. A szülőket tájékoztattuk, számukra előadásokat szerveztünk az integrált oktatás bevezetésével kapcsolatban.
 • Nagy gondot fordítottunk a tanulók felkészítésére is. Esély egyenlőségi diáknapot szerveztünk számukra, az osztályokat és a diákönkormányzat tagjait elvittük az Ability Parkba Budapestre.
 • 2005. április 7-én úttörő kezdeményezés helyszíne volt iskolánk. A hagyományos Tavasz tárlat keretében első ízben állított itt ki a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete vasi csoportja. A kiállítást Dr. Ipkovich György polgármester nyitotta meg. Iskolánk tanulói verssel, hangszerszólóval köszöntötték a megnyitón megjelenteket. A kiállító művészek között voltak grafikusok, szobrászok, keramikusok, fotóművészek, ötvösök.
 • 2005/2006-os tanévtől, nyertes pályázat révén, 3 éven át jogosult iskolánk az ÖKOISKOLA cím viselésére. Büszkék vagyunk erre, hiszen Vas megyében rajtunk kívül, egy iskola nyerte el ezt a címet.
 • Régi álma teljesült a bercsényis diákoknak, amikor 2005 szeptemberében iskolánk “Mozdulj” Alapítványának ajándékaként – felavatásra került az épület előkertjében a Játszóház.
 • 2006/2007-es tanévben iskolánk hagyományteremtő szándékkal városi és városkörnyéki általános iskolák számára az alábbi vetélkedőket rendezte meg:
  • Nem bántja a szemét a szemét környezetvédelmi vetélkedő
  • „Tiszta vizet a pohárba” vetélkedő a Víz világnapja alkalmából
  • „Van képünk hozzá” – videó és filmművészeti pályázat
  • Bercsényi – H Multimédia informatika verseny
 • Ezen versenyekhez csatlakozik a 2007/2008-as tanévtől megrendezésre kerülő Angol projektkészítő verseny.
 • Iskolánk 2007-ben bekapcsolódott az Európai Unió által meghirdetett „2007 az Esélyegyenlőség éve” magyarországi programsorozatba. Rendezvényeinkkel az esélyegyenlőség megteremtésének fontosságára szerettük volna felhívni a figyelmet.
  Jelentősebb programjaink voltak:
  • regionális szintű találkozó integrált oktatást folytató intézmények számára
  • bemutató órák a pedagógusok és az érdeklődő szülők számára
  • „Esélyegyenlőség” címmel városi szintű rajz- és fotópályázat általános iskolásoknak
  • Esélyegyenlőségi Diáknap
  • szabadidős sportdélután
  • a „Mindenki színháza” című programsorozat keretében színházlátogatás a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházba
 • Ebben a tanévben ünnepelte iskolánk fennállásának fennállásának 25. és névfelvételének 20.évfordulóját.
 • A jubileumi hét programja:
  • Április 21.: “Mester és tanítványa” képzőművészeti kiállítás megnyitója
  • Április 22.: Névfelvételi emlékünnepség, diáknap a kuruc kor jegyében
  • Április 22.: Bercsényi fal felavatása
   Bercsényi és kora – városi történelmi vetélkedő
  • Április 23.: Kuruc-labanc próbák
  • Április 25.: Gálaműsor a Művelődési és Sportházban
 • Iskolánkban 2009. április 15-én került megrendezésre az általános iskolai igazgatók hagyományos találkozója. A rendezvényen részt vettek az önkormányzat képviselői, a nyugdíjas és jelenlegi iskolaigazgatók. A jelenlévőket Fokiné Rácz Ilona igazgató nő , majd dr. Ipkovits György Szombathely MJV polgármestere köszöntötte. Ezt követően a iskolánk művészeti csoportjai adtak műsort. A rendezvény ebéddel és beszélgetéssel zárult.
 • Iskolánk sikeresen szerepelt a Tempus Közalapítvány által meghirdetett „Comenius 2009” nemzetközi együttműködések pályázatán. Ennek keretében partnereink lettek Olaszország és Portugália oktatási intézményeinek képviselői. A két évig tartó együttműködés során hat alkalommal, mindig más-más helyszínen találkoznak az intézmények pedagógusai.
 • Sikeres pályázat. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra­fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz” című TIOP-1.2.3/09 /01 kódszámú sikeres pályázat keretében, a konzorciumi formában együttműködő Bercsényi Miklós Általános Iskola, a Kanizsai Dorottya Gimnázium és a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium az iskolai könyvtárait 8 millió Ft-os pályázati összegből fejleszti.
 • 2010-2011-es tanévben az integrációs oktatás bevezetésének 5. évfordulója alkalmából regionális konferenciát rendeztünk. Ezen program keretében került sor többek között a Fejlesztő terem átadására is.
 • A Bercsényi Miklós Általános Iskola az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Uniótól a TÁMOP 3.17-11/2 2011-0422 révén hatmillió forint támogatást kapott. A pályázat elsődleges célja volt, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények – intézményi fejlesztési tervük alapján – felkészüljenek nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét.
 • A 2012-2013-as tanévben ünnepelte iskolánk fennállásának 30. és névfelvételének 25. évfordulóját.
????????????????????????????????????
 • A „mi iskolánk bajnoka” program keretében az idei nyáron 800 ezer forintból megújult iskolánk tornaterme. A kezdeményezést a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Diáksport Szövetség és a Poli-Farbe festékgyár indította el. A megszépült tornaterem Pars Krisztián kalapácsvető olimpiai bajnokunk nevét vette fel. Az avatóünnepségen a névadó mellett részt vett Szombathely Megyei Jogú város polgármestere is. Dr. Puskás Tivadar köszöntő beszédében kiemelte, hogy a mai gyerekeknek is fontosak a példaképek, és hogy büszke a város olimpikonjára, aki méltó példát mutat a bercsényis diákoknak.
 • 2015-ben az iskola elnyerte a „Minősített Referenciaintézmény” címet. Az ezt tanúsító tábla szerint: Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, feladat-ellátási hely.
  A minősítés annak a 10 éves integrációs nevelő – oktató munkának köszönhető, mely a „bercsényis” lét ma már meghatározó eleme, nem csak a nevelőtestület, de a gyermekek és szülők mindennapi iskolai tevékenységében.
 • Pihenőszoba avatás
  Több éves előkészítés, hathatós képviselői segítség kellett ahhoz, hogy a pedagógusok elképzelései alapján, elsősorban a napjaikat kerekesszékben töltő gyerekek örömére, az egykori történelem szertár átalakításával elkészülhessen ez a speciális helyiség. Itt nyílhat lehetőség egy kis aktív pihenésre, a sérült végtagok kezelésére, masszázsra, felfrissülésre. a szobában speciális pihenő- és masszázságy, zuhanyzó áll a gyermekek és segítőik rendelkezésére.
 • 2015-16. tanévtől SAKKPALOTA program indult iskolánkban. A logikus és kreatív gondolkodást fejlesztő programot Polgár Judit, sakk világbajnok dolgozta ki 1-4. osztályra.
 • 2016. októberében jótékonysági koncert került megszervezésre a Szombathelyi Református gyülekezettel közös szervezésben, Bárdossy Attila mozgássérült tanulónk javára.
 • 2016. december 6-án Műfüves focipályát avattunk.
 • Az Illés Akadémia és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata segítségével készült el műfüves focipályánk. Az avató ünnepségen sok híresség is részt vett: tornatermünk névadója, az olimpia bajnok kalapácsvető Pars Krisztián, a 108-szoros válogatott kapus Király Gábor, a 35 -szörös válogatott Halmosi Péter, a Haladás labdarúgóinak vezetőedzője Mészöly Géza. Koczka Tibor SzMJV alpolgármesterének avató beszéde után barátságos mérkőzést játszott a Bercsényi és a Haladás U10-es csapata.
 • 2017. júniusában Fokiné Rácz Ilona iskolánk második igazgatónője nyugdíjba vonult, az új intézményvezető Beke Eszter.
 • 2017. szeptemberében újraindul a tetőkerti melegház és a kertész szakkör
 • 2017 november – Márton napi családi délelőtt
 • 2018. február 22-én megrendezésre került az I. Parasportnap. A paralimpia mottója: „a lélek mozgásban”. Ha a lélek mozdul, a szándék, akarat, elszántság, céltudatosság és az érzelem feltör, a testet mozgásra, cselekvésre kényszeríti. Ahhoz, hogy a lélek mozduljon, megismerés, tapasztalás, megértés, befogadás, azonosulás szükséges. Ehhez a nagyszerű programhoz csatlakozott intézményünk is. Lélekmozgatása testnevelés órákon és osztályfőnöki órákon valósult meg iskolánkban.
 • A 2017-2018-as tanévben ünnepelte iskolánk fennállásának 35. és névfelvételének 30. évfordulóját. 2018. április 9. és 12. között került megrendezésre a jubileumi hét.
 • A jubileumi hét programja:
 • április  9. „Azok a nyolcvanas évek”  retro-kiállítás megnyitója
 • április 10. Fogyatékossággal az élet – érzékenyítő program látássérült embereket segítő szakemberek és kutyusuk részvételével, délután a Napsugár Zenekar  koncertje
 • április 11. Rendhagyó órák egykori diákjainkkal (Dr. Mitre Zoltán, Szárnyas Mónika, Lóránth Krisztina, Végh Júlia, Kovács Gábor, dr. Simon Andrea, Kiss Balázs), majd a résztvevőkkel
 • „Amikor én bercsényis voltam” címmel kerekasztal beszélgetés
 • április 12. Az alsó tagozatosoknak retro disco és limbó verseny, a felsősöknek a Magyarország szeretlek mintájára Bercsényi szeretlek vetélkedő, retro divatbemutató. Délután nyugdíjas kollégáink találkozója
 • 2018. április 23-27. között első ízben csatlakoztunk a Fenntarthatósági témahéthez.
 • 2018. nyarán egy Európai úniós pályázat nyomán megújult iskolánk, melynek során közel 100 millió forintból a főépület és a tornaterem is új homlokzati festést kapott, kicserélésre kerültek a megmaradt régi faablakok, megújultak a tornatermi öltözők és vizes blokkok, a folyosó új burkolatot kapott,  új hőszigetelt főbejárati ajtó is beépítésre került. Az osztálytermekben festés, lambériázás és szalagparkettázás volt. Közel 10 millió forint értékben érkeztek eszközök is az intézménybe (laptopok, projektorok, kamerák, szintetizátorok, programozható LEGO robotok, sport és játékszerek többek közt). A kívül-belül felújított iskola átadó ünnepségére októberben került sor, melyet jelenlétével megtisztelt Hende Csaba, a Parlament alelnöke, Puskás Tivadar, városunk polgármestere, Fodor István, a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója és Kelemen Krisztián önkormányzati képviselő.
 • 2018. júniusában az Országos Elsősegély-ismereti Versenyen a Szendrői Anna, Pados Jázmin, Zsolnai Nóra 8.a osztályos diákokból álló csapat ezüst minősítést szerzett. Felkészítő tanár: Szendrőiné Sipos Éva
 • 2018. szeptembertől a városban egyedülálló lehetőségként informatika osztály indult iskolánkban. Már első osztályban tanulhatják a gyermekek az informatika tantárgyat heti 1 órában és 1 szakköri foglalkozás keretében felmenő rendszerben, fokozatosan emelkedő óraszámokkal.
 • 2018. decemberében hagyományteremtő céllal bevezettük a „Szeretet hónap” rendezvénysorozatot. Mottónk: „Van egy nagyszerű dolog a világon, amiből minél többet adsz, annál több marad neked, ez nem más, mint a szeretet!” Tanulóink hátrányos helyzetű gyermekek, családok, állatmenhely számára gyűjtenek adományokat. Ünnepélyes keretek között adták át ajándékaikat!
 • 2019.április 10-én megrendezésre került a jótékonysági est a Bartók teremben. Célja egy játszótér kialakításának támogatása iskolánk udvarán. A fellépők diákjaink, egykori tanítványaink, tanáraink gyermekei voltak.
 • 2019. április 12-én a Zöldülj velünk program keretében a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.-vel kötött együttműködés révén flashmobon vettünk részt a Fő téren.
 • 2019. szeptemberében iskolánk elnyerte a Boldog Iskola címet.
 • A 48. Országos Elsősegélynyújtó Verseny 2019-ben Zalaegerszegen iskolánk csapata EZÜST MINŐSÍTÉST szerzett. Felkészítő tanár Szendrőiné Sipos Éva.
 • 2019. október 16-án került sor az iskolakert ünnepélyes átadására.
 • 2020. március 23. és 27. között első ízben csatlakoztunk a Digitális témahéthez.
 • 2020. júniusában elkészült a Kalandvár!