SZOMBATHELYI BERCSÉNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

INTÉZKEDÉSI TERV
A 2021/2022. TANÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

Az általunk meghatározott feladatok eredményes végrehajtása céljából, a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel együttműködve, az alábbi intézkedési tervben foglaltuk össze a szükséges intézkedéseket. Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról a tanulók és szüleik tájékoztatást kapnak.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető 2021. augusztus 30-án, a    Tanévnyitó értekezletet keretében, a COVID vírus megjelenése esetén követendő kommunikációról és magatartásról  tájékoztatást tartott  a tantestület részére.

Tanévkezdést megelőző intézkedések:

  • Azoknak a tanulóknak a tanulásban történő részvételének a kidolgozása, akik vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartoznak, és hiányzásukat igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
  • A bejáratokra kikerültek a táblák, kézfertőtlenítőket helyeztünk el.
  • Megszerveztük az elsős tanulók beléptetését.
  • A rendszergazda a digitális eszközöket előkészítette, az internetkapcsolatot ellenőrizte.
  • Az online platformok és az intézményi regisztrációk kipróbálása megtörtént.
  •  A pedagógusok és a diákok körében az esetleges digitális oktatásra való előkészületek megtörténtek, az első évfolyamosok vonatkozásában pedig folyamatban van.
  • A szülőket értesítettük az intézmény területére és az ottani tartózkodásra vonatkozó szabályokról.
  • Gyermek vagy felnőtt megbetegedésének gyanúja esetére az Operatív Törzs által ajánlott, egységes protokollt követése szükséges (mentők, háziorvos, Tankerületi Központ, KK értesítése).

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

1.1 Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást elvégzésre került.. Az intézményvezető folyamatosan  ellenőrizi a takarítások végrehajtását a kidolgozott terv szerint.

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szereket a fenntartó biztosítja. A készletek nyilvántartása és a rendelések feladása az iskolatitkár feladata. Az Operatív Törzs a tanévkezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.

1.4 Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) honlapján Tanévnyitó 2021 című aloldalon az   aktuális információk mellett a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos tájékoztatók, hírek feladatok olvashatók. Ezeket az intézkedéseinkben figyelebe vesszük, követjük és közzétesszük.

Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10–14., Tel: + 36 1 795 1200, Fax: + 36 1 795 0022 E-mail: kozoktatas@emmi.gov.hu

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

2.1 Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, csak egészséges és tünetmentes dolgozó vesz részt. A szülőket tájékoztattuk arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. A betegség felmerülő tüneteinek azonosítása a szülők felelőssége. Bármely betegség tüneteinek észlelése esetén javasolt a gyermekorvos telefonon történő értesítése. Bármely, akár enyhébb COVID-19-cel kapcsolatos tünet felmerül, a szülőnek fel kell vennie a kapcsolatot a gyermek orvosával, és ha bebizonyosodik, hogy nem COVID 19 fertőzött, akkor is orvosi igazolás szükséges arról, hogy visszatérhet a közösségi térbe. Amennyiben a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn és nem látogathatja az iskolát, a szülő köteles még aznap értesíteni erről az intézményvezetőt; minden más betegség esetén pedig az osztályfőnököt a megadott kapcsolattartási fórumokon.

2.2 A járvány megelőzése céljából  a szülők különösen indokolt esetben és előre egyeztetett időpontokban léphetnek be az iskola területére.
A szülők a járvány ideje alatt nem léphetnek be az iskola területére, különösen indokolt esetben előre egyeztetni kell az osztályfőnökkel, tanítóval, tanárral.
A szülők az első tanítási napon gyermekük üzenő füzetében közlik, hogy mikor tudnak jönni a gyermekekért. A szülők felé további kérésünk, hogy a megadott időponthoz minden esetben tartsák magukat, mert a kollégák eszerint fogják kiengedni a tanulókat.
A tanulóknak minden esetben a tanítási órák befejezését követően az osztályban utolsó órát tartó pedagógus egyesével engedi ki a tanulókat, akiknek azonnal el kell hagyniuk az iskola épületét. Ez alól kivételt képeznek a szakkörre, tehetséggondozó foglalkozásra és felzárkóztató foglalkozásokra/napközibe járó tanulók és az órák után ebédelő tanulók, akiknek azonban az étkezés befejezése után és a foglalkozások után el kell haladéktalanul hagyniuk az iskolát.

2.3. A szaktantermekben alkoholos kézfertőtlenítő / folyékony szappan kerül kihelyezésre.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

3.1 Iskolánkat kizárólag egészséges, tünetmentes gyermekek látogathatják. A tanulók kötelesek szüleiket haladéktalanul tájékoztatni a fertőzés gyanújának és fennállásának esetén. Fontos, hogy ismerjék a koronavírus-fertőzés tüneteit, amelyek közül a leggyakoribb a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Emellett az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet. Ha a felsorolt tünetek, akár csak enyhébb mértékben is felmerülnek, a tanuló akkor is köteles jelezni a szüleinek.
Az intézményünk bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk.

3.2 A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőség szerint egészítünk ki, kéztörlésre papírtörlőket helyezünk ki.

3.3 Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosási vagy alkoholos kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk a személyes tisztaság megőrzésére.

3.4 A személyi higiénia alapvető szabályairól a tanulókat az osztályfőnökök és a védőnő részletesen, az adott korosztálynak megfelelő szinten tájékoztatják. A nevelők felhívják a figyelmet az úgynevezett köhögési etikettre: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

3.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy szevezzük meg, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. Az ablakokat kitárni csak felnőtt felügyeletével lehet. A szünetekben, bukó állapotban szabad csak szellőztetni. A tanórák közötti szünetekben intenzív szellőztetést kell végezni, melynek felelősei az osztályok hetesei. 
A gyakori tanórai és napközbeni szellőztetések érdekében kérjük, hogy a tanulók megfelelő öltözetben (réteges ruházat) érkezzenek.

3.8 Az intézményben használt játékok és sporteszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására.

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

5.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

5.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

5.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.  A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát minimálisra kell csökkenteni.

5.4 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.

5.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

6.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Bármely egyéb betegség esetén a tanulók csak a kezelőorvos/gyermekorvos által kiállított hiteles igazolás birtokában látogathatják ismét az intézményt.

6.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

6.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

7.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal gyermek esetén értesíteni kell a szülőt, gondviselőt.  
A szülők figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát.
Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. Erről kötelesek az intézményt    tájékoztatni. Pedagógus vagy egyéb dolgozó esetén kötelező a háziorvost felhívni és utasításai alapján eljárni. Erről a dolgozó köteles értesíteni az intézményvezetőt.
Elkülönítésre az 1. emeleten, a folyosó végén található utolsó fejlesztő terem (TÜCSÖK) használható.

7.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

7.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, tünetei (fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

7.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

7.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

8.1 Annak érdekében, hogy szükség esetén minden iskola felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek folyamatosan át kell dolgoznia a saját protokollját az aktuális járványügyi előírásoknak megfelelően. Követjük az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.

8.2 Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

8.3 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

8.4 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják. Erre az esetre úgy készülünk fel, hogy az informatikus szaktanárok szeptember 1-től felkészítik a tanulókat ezen eszközök és platformok használatára. Iskolánk vezetősége és a nevelőtestület határozata alapján dönt ebben az esetben.

8.5 Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.

8.6 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

9. KOMMUNIKÁCIÓ

9.1 Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein követjük.  Intézményünk folyamatosan tájékoztatja a szülőket az előre egyeztetett online kapcsolattartási felületeken.

Szombathely, 2021. szeptember 01.