Etika, Hit- és erkölcstan

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §, valamint a 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján az állami fenntartású általános iskolák minden évfolyamán kötelező a tanulók számára az etika és a helyette választható hit-és erkölcstan tanítás.

A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke etikaoktatásban, vagy hit- és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni. A szülői nyilatkozattételek időpontja a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek az általános iskolai beiratkozás időpontja. Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika, vagy a hit-és erkölcstan tantárgy választását módosítani kívánja, azt az aktuális tanévben május 20-ig írásban kell közölnie.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A § (1) bekezdése értelmében március 1. és március 14. között az állami fenntartású általános iskolákban lehetővé kell tenni az egyházi jogi személyek írásban meghatározott képviselőinek, hogy tályékoztatást adhassanak az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és szüleiknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstanoktatást milyen módon szervezik meg.
A mostani járványhelyzetnek megfelelően, valamint a 484/2020 (XI. 10.) Korm. rendelet 18 § (2) bekezése értelmében a személyes tájékoztató helyett online anyag kerüljön fel az iskola honlapjára.

A 2022/2023-es tanévre több egyház is jelezte, hogy megszervezi iskolánkban a hit- és erkölcstan oktatását:

Katolikus Egyház

Képviselő: Baranyáné Nagy Gabriella


Református Egyház

Képviselő: Szakál Dénes – szakaldenes@gmail.com


Hit Gyülekezete

Képviselő: Petrőcz László – hitoktatas@hit.hu


Kapcsolódó dokumentumok: