SZÉPIRODALOM

 • A magyar szerzők szépirodalmi műveit (mese, regény, vers, dráma) szerző családnevének kezdő betűjénél találod meg.
  Pl: Móra Ferenc meséit az M betűnél fogod megtalálni.
 • Ha a szerző külföldi, akkor a következőkre figyelj!
  Pl. Felix Salten Bambi című könyvét az S betűnél találod meg, hiszen az ő családneve a Salten. A sorrend tehát fordított!
 • Egy szerző különböző műveit a címek kezdőbetűi alapján tesszük sorba a polcon. Ilyenkor a címkezdő névelőt nem vesszük figyelembe. Pl.:
  Móra Ferenc: A cinege cipője
  Móra Ferenc: Dióbél királyfi
  Ha egy műnek háromnál több szerzője van, akkor a mű címének kezdőbetűjénél keresd!

A könyvtári abc eltér a magyar abc-től!

ISMERETKÖZLŐ MŰVEK

 • Itt a könyveket a témájuk szerint csoportosítjuk, vagyis az egy témáról szóló könyvek egy csoportba kerülnek.
 • Az azonos témán belül a könyveket ismét a szerzők családnevének kezdőbetűje alapján rendezzük sorba.
 • Ezekben a könyvekben is a keresésnél fontos szerepe van a tartalomjegyzék és a mutatóknak.

KÉZIKÖNYVTÁR

 • A kézikönyvtárban olyan ismeretközlő irodalmi műveket találsz, amelyeket nem lehet kikölcsönözni. Ezek a könyvek adatok gyors megtalálásában segítenek.
 • A kézikönyvek fajtái:
  • szótárak
  • lexikonok
  • enciklopédiák
  • térképek, atlaszok
  • adattárak
  • címtár
  • kronológia
  • statisztikai kiadványok
  • határozókönyvek

A kézikönyvekben való keresésben a betűrend, a tartalomjegyzék és a mutatók segítenek.

A könyvek csoportosítása ETO számok szerint

 • 000 Általános művek
 • 100 Bölcselet, filozófia
 • 200 Vallás
 • 300 Társadalomtudomány
 • 310 Statisztika
 • 370 Neveléselmélet
 • 390 Néprajz
 • 391 Népviseletek
 • 395 Illemtan
 • 398 Legendák, ünnepi szokások
 • 500 Természettudomány
 • 502 Környezetvédelem
 • 510 Matematika
 • 520 Csillagászat
 • 530 Fizika
 • 540 Kémia
 • 560 Őslénytan
 • 570 Biológia
 • 580 Növénytan
 • 590 Állattan
 • 600 Alkalmazott tudományok
 • 608 Találmányok
 • 609 Orvostudomány
 • 613 Egészségügy
 • 620 Technika
 • 629 Közlekedés
 • 681 Számítástechnika
 • 689 Barkácsolás
 • 700 Művészet, Sport
 • 720 Építészet
 • 730 Szobrászat
 • 750 Festészet
 • 770 Fényképészet
 • 780 Zene
 • 790 Szórakozás
 • 796 Sport
 • 800 Irodalom- és nyelvtudomány
 • 802 Angol nyelv
 • 803 Német nyelv
 • 809 Magyar nyelv
 • 810 Irodalomtudomány
 • 894 Magyar irodalom
 • 900 Földrajz, történelem
 • 908 Honismeret
 • 912 Térképek
 • 914 Európa földrajza
 • 914.39 Magyarország földrajza
 • 920 Életrajzok
 • 930 Történelemtudomány, Világtörténelem
 • 943.9 Magyarország története