Átjárható könyvtárak, mint tanulás-módszertani műhelyek. Könyvtárak együttműködése az esélyegyenlőség megteremtése érdekében

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra­fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz” című TIOP-1.2.3/09/01-2010-0013 kódszámú sikeres pályázat keretében, a konzorciumi formában együttműködő Bercsényi Miklós Általános Iskola, a Kanizsai Dorottya Gimnázium és a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium az iskolák könyvtárainak fejlesztésére 8 millió Ft támogatás kapott.

A támogatás segítségével a könyvtárak

  • tanulási és módszertani műhelyekké válnak
  • biztosított lesz közöttük az átjárhatóság
  • technikai felszereltségük bővül 14 multimédiás olvasói és három, a könyvtárosok által használt számítógéppel, valamint nyomtatókkal, és a gyengén látók     könyvtárhasználatát segítő olvasógéppel
  • képesek lesznek a frissített integrált könyvtári rendszerek segítségével a szolgáltatások fogadására, közvetítésére és a gyors információnyújtásra
  • lehetőséget nyújthatnak a korszerű önművelésre, a csoportos és egyéni tanulás technikájának, módszereinek elsajátítására, a személyiség komplex és differenciált fejlesztésére
  • erősíthetik az intézmények idegen nyelvi és informatikai tehetséggondozó és fejlesztő tevékenységét
  • biztosítani tudják az esélyegyenlőséget a könyvtárhasználatban
  • lehetőséget teremtenek – az egész életen át tartó tanulás szellemében – a tanulók és a fogyatékkal élő felnőttek ECDL- és nyelvvizsgára való felkészítéséhez
  • képesek lesznek közösen szervezett programjaikkal az iskolai élet színesítésére