Hasznos linkek

Hasznos adat­bázisok

Orszá­gos Széchenyi Könyvtár
Elek­tron­ikus Peri­odi­ka Archívum és Adat­bázis
Mag­yar Folyói­ra­tok Tar­talom­j­e­gyzékei
Mag­yar Elek­tron­ikus Könyvtár
Mag­yar Orszá­gos Közös Kataló­gus (OSZK)
Nemzeti Dig­itális Adat­tár
Nemzeti Audiovizuális Archívum
Tel­jes szövegű mag­yar folyói­ra­tok
Tanítók Klub­ja tanítói és sza­k­mai közössé­gi portál
Évfor­duló­nap­tár
könyvtárközi kölc­sönzés
Orszá­gos Pedagó­giai Könyvtár és Múzeum
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár
www.hungarotheka.hu
www.dia.pim.hu
www.matarka.hu
www.mek.oszk.hu
www.sek.nyme.hu/konyvtar

Mód­sz­er­tani anyagok

SDT – Sulinet Dig­itális Tudástár
Sulinet – e‑tananyag
letöl­thető könyvek, sza­kanyagok
KOPLAP Kis Okos Portál
Tanári segédletek
www.gyakorolj.hu
www.tudasbazis.sulinet.hu
www.fejlesztőműhely.blogsport.hu
altsuli.hu
www.koszta-szentesi.hu
www.okmoki.hu
w3.enternet.hu
foldrajztanitas.lap.hu
www.matekmindenkinek.hu
webkalauz.uw.hu
www.duolingo.com
www.tanito.atw.hu
www.sulinet.hu
www.okosdoboz.hu
www.okosdigitalis.hu
www.mindentudas.hu
www.teszt.lap.hu
www.fejlesztok.hu
www.tanulasmodszertan.hu

Hasznos gyűjtemények, lexikonok, encik­lopédiák, szótárak

mek.oszk.hu
Idézetek gyűjteménye
Versek
Éle­tra­j­zok
Szotar.net
A mag­yar iro­dalom arck­épc­sarnoka
Iro­dal­mi arck­épc­sarnok
Kislexikon
Mag­yar éle­tra­jzi lexikon
Mag­yar népra­jzi lexikon
Művészeti lexikon
Híres magyar.lap.hu
ellentetszotar.hu
szinonimaszotar.poet.hu

Pedagó­gu­sok­nak
Fejlesztő Pedagó­gia

Isko­la és egészség
Isko­lakönyvtáros
Isko­lakultúra
Könyv és nevelés
Könyv, könyvtár, könyvtáros
Mag­yar nyelv
Mag­yar nyelvőr
Mod­ern nyel­vok­tatás
Mód­sz­er­tani közlemények
www.mozaik.info.hu
Rubi­con
Taní-tani
Tanítás-tan­ulás sza­k­mód­sz­er­tani folyói­rat – tanítók számára
Tanító : mód­sz­er­tani folyói­rat
Tehet­ség
Ter­mészetbúvár
Történelem­tanítás
Új kat­e­dra
www.ofi.hu
Új pedagó­giai szem­le

Kreatív oldalak

kreativ.hu
alkoto-gyerek.lap.hu
kreativhobby.hu
otlettar.try.hu
kifesto.atw.hu
www.neteducatio.hu
www.uvegmatricafesto.extra.hu

Gyerekeknek

gyerekprogram.lap.hu
csodaceruza.hu
kvizpatri.hu
tablajatekos.hu
honfoglalo.hu
gyerek.lap.hu

Mesék, versek, könyvek

ki.oszk.hu/gyerekirodalom
pagony.hu
olvasnijo.hu
konyvmolykepzo.hu
mese-tv.hu
mese.lap.hu
gyerekkonyv.hu
egyszervolt.hu
meseutca.hu
egyszervolt.hu
meseutca.hu
jojatek.hu