Angol nyelvi szavalóverseny

A Nyi­tra utcai Általános Isko­la megyei angol nyelvi szavaló­versenyén a következő ered­ményekkel büszkélked­het­nek versmondóink.

Derdék Nóra, 2. A. — ezüst minősítés

Novák Áron Gábor, 4. A. — arany minősítés

Dimény Han­na, 3. A. — ezüst minősítés

Czi­ka Nóra, 7. B. — ezüst minősítés

Farkas Vik­tória, 7. B. — arany minősítés

Mol­nár Alex, 7. A. — bronz minősítés

Tal­abér Zoltán, 7. B. — ezüst minősítés

A másodikas kislány felkészítő­je Rapos Vivien tanárnő, a 3–4. osztá­lyosoké Már­ton Georgina tanárnő, a hete­dikesé Var­ga Ildikó tanárnő.

Grat­ulálunk!