2023. április 1‑től érvényes térítési díjakról szóló tájékoztatás

Tisztelt Szülő / Gond­viselő!

Tájékoz­tatjuk Önöket, hogy Szom­bat­he­ly Megyei Jogú Város Köz­gyűlése, az 55/2023. (II.23.) Kgy.
határoza­tában jóváhagy­ta az intézményi gyer­mekétkeztetés térítési díjá­nak emelését.

  1. április 1‑től a térítési díj összege:

Óvo­da:

Nor­mál Diétás
Tízórai 155 Ft 190 Ft
Ebéd 530 Ft 630 Ft
Uzson­na 145 Ft 165 Ft

Általános Isko­la:

Nor­mál Diétás
Tízórai 225 Ft 275 Ft
Ebéd 640 Ft 765 Ft
Uzson­na 225 Ft 275 Ft

Középisko­la és kol­légium:

Nor­mál Diétás
Reggeli 395 Ft 415 Ft
Ebéd 690 Ft 765 Ft
Vac­so­ra 555 Ft 580 Ft

Szom­bat­he­ly, 2023. február 28.

Szom­bat­he­lyi Közn­evelési GAMESZ