Idegennyelvi délután

Ide­gen­nyelvi délutá­nunkon fel­sős diákok párokban mérték össze angol illetve német kul­turális, föl­dra­jzi és lexikai tudá­sukat, a dig­itális tech­noló­gia adta lehetőségeket fel­használó versenyen. Második és har­madik osztá­lyos néme­tet tan­ulók német dalokat adtak elő tán­cos for­mában. Czi­ka Nóra (8. b) angol, Mester Márk (5. b) és Var­ga Hunor (5. b) pedig német ver­set szaval­tak. A német versenyrész a Savaria Múzeum­ban előzete­sen megtek­in­tett Sisi-Kiál­lítás­ra épült.

A vetélkedőn a következőkép­pen alakul­tak az ered­mények:

Angol nyelv:

  1. helyezés: Czi­ka Nóra (8. b)- Daly Mihá­ly (8. a)
  2. helyezés: Koji Adrián (6. a)- Obál Ákos (6. a)
  3. helyezés: Dol­gos Nel­li (7. a)- Nagy Bian­ka (7. a)

Német nyelv:

  1. helyezés: Kovács Áron (7. b)- Simon Renátó (7. b)
  2. helyezés: Fehér Lás­zló (8. a)- Pápai Barn­abás (8. a)
  3. helyezés: Mester Márk (5. b)- Var­ga Hunor (5. b)

Hap­py Sum­mer Hol­i­days!

Schö­nen Som­mer!