Magyar Népmese Napja

Mag­yar Népmese Nap­ja
Szeptem­ber 29-én fer­geteges műsor­ral ünne­peltük meg a Mag­yar Népmese Napját! Idén azokat a meséket idéztük meg, ame­lyeknek egyik szere­plő­je a sárkány!
Tehet­séges kis szin­ját­szóink a Mezőszárnyasi című népmesév­el varáz­solták el a nézőközön­séget: legyőztük a sárkányokat, kisz­abadí­tot­tuk és fér­jhez adtuk a kirá­lyk­isas­s­zonyokat! A rajz és mese­mondó verse­ny dobogó­sai könyv jutalom­ban részesül­tek! (Köszönet a sárkányos mesekönyveket fela­ján­ló kiadók­nak!) Az oklevelek és ajándékok átadásában házi sárkányunk is segéd­kezett!
A rajz­verse­ny 1. helyezettje Jan­tek Dominik 2.b, 2. helyezett Szat­mári János Dávid 4.a , 3. Derdák Nóra 4.a.
A Berc­sényi mesekirálya idén Horváth Vajk 3. a tan­uló! 2. helyezett Balogh Milán 2.b, 3. Óra Ben­jamin 4.b. Vajk elmesélte Sárkányölő Sebestyén­ről szóló történetét a gyerekek nagy örömére!
Az ünnep­ség a Paff, a bűvös sárkány című dal közös elének­lésév­el zárult, még a sárkány is tán­cra perdült!
Délután a Nap­sug­ár és Barát­ság úti ovi­sok is ellá­to­gat­tak hoz­zánk! Tan­ulóink szinezhet­tek, sárkány fig­urát barkác­soltak, papírszín­házi előadást, rajz­fil­met nézhet­tek. Hát így ünne­peljük mi a népmese napját a Berc­sény­iben!