Szónok születik verseny

Április 17-én az anyanyelv ápolásá­nak jegyében versenyre hív­ta Szom­bat­he­ly
város iskoláit a Dési Huber Általános Isko­la. A fel­ső tagozatos diákok
érvelő­versenyen mérhet­ték össze vitázó képességüket. A „Szónok születik” címet
viselő meg­méret­tetésen a Szom­bat­he­lyi Berc­sényi Mik­lós Általános Isko­la 3 fős
csap­a­ta került ki győztesen.

A Csap­at tag­jai: Babics Kiara 8.a, Kánya Katal­in 8.a,
Kovács Áron 8.b osztá­lyos tan­ulók.

Felkészítőjük: Pencz Szil­via tanárnő.