Táncverseny eredmény

Már­cius 6‑án a Nyu­gat Mag­yarorszá­gi Területi Bajnok­sá­gon Rejtő Máté, iskolánk büszkesége valamint pár­ja Szabad­fi Eszter életük első versenykönyves élsportolói versenyén szere­pel­tek. Nagy­on ügye­sen tán­coltak, mind­két kategóriában betán­colták magukat a dön­tőbe. Stan­dard tán­cok­ban a 12 páros­ból az előkelő 2. helyen végeztek, latin tán­cok­ból pedig a 16 páros­ból a 4. helyen szere­pel­tek, hajszál­lal lemarad­va csak a dobogóról. Szívből grat­ulálunk nekik a szép ered­ményekhez és továb­bi sik­eres versenyzést kívá­nunk, hiszen tavasszal még több meg­méret­tetés, többek között a 6tánc Orszá­gos Bajnok­ság is vár rájuk!