Kedves Szülők!

Nevelőtestületünk nevében szeretnék köszönetet mon­dani Önöknek a tan­ter­men kívüli dig­itális munkarend során tanúsí­tott együttműködésükért.
Továb­bra is számí­tunk Önökre gyer­mekeik zökkenő­mentes tanul­mányi munkájá­nak segítésében.

Jobb Veled a Világ!

Kellemes húsvéti ünnepeket és jó pihenést kívá­nunk a tavaszi szüne­tre!

Beke Eszter
intézményvezető

Tanítás nélküli munkanap, a tan­ulók­nak tanítási szünet lesz április 07-én.
Szülői igény esetén biz­tosítjuk a gyer­mek­felü­gyeletet. A felü­gyeletet kizárólag csak tünet­mentes gyer­mekek vehetik igénybe.

Megértésüket köszön­jük!