Költészet napja

„Légy egy fűszálon pici él,
S nagy­obb leszel a világ tenge­lyénél.”

József Atti­la szavai ezek, aki 116 évvel ezelőtt, 1905. április 11-én lát­ta meg a napvilá­got.
Az ő születés­napján ünne­peljük a Költészet napját. Ebben az évben vasár­napra esik, így iskolánkban a mai napon emlékezünk meg erről.

Hogyan?

Vers­sel. Olvass! Hall­gass! Írj! Szavalj! Verselj!

„József Atti­la, hidd el, hogy nagy­on szeretlek, ezt még anyámtól örököl­tem,
áldott jó ass­zony volt, látod, a vilá­gra hozott
Az életet hiá­ba hason­lítjuk cipőhöz vagy veg­ytisztító intézethez, mégisc­sak
másért örülünk neki
Napon­ta három­szor megváltják a vilá­got, de nem tudnak gyufát se gyúj­tani,
ha igy megy tovább, nem törődöm vélük
Jó vol­na jegyet szerezni és elu­tazni Önma­gunkhoz, hogy ben­netek lakik,
az bizonyos
Min­den reggel hideg vizben fürde­tem gon­do­lataimat, igy lesznek fris­sek és épek
A gyémánt­ból jó, meleg dalok nőnek, ha elül­tetjük a szívünk alá
Akad­nak olyanok, akik lovon, autón és repülőgépen is gya­log van­nak, én a
pac­sirták haj­nali énekében hev­erészek, mégis túlju­tot­tam a sza­kadékon
Igazi lelkün­ket, akárc­sak az ünneplő ruhákat gon­do­san őriz­zük meg,   hogy tisz­ta legyen majd az ünnepekre.”

S ne feledd:

„Légy egy fűszálon pici él,
S nagy­obb leszel a világ tenge­lyénél.”