ÖRÖMHÍR!

Iskolánk 2.b osztálya indult a Dreiszk­er által hird­e­tett pályáza­ton, melyen terem­festést lehetett nyerni. Pálya­munkájuk nagy sik­ert ara­tott, a nyár alatt a cég munkatár­sai meg is valósí­tot­ták az elképzelésüket.
A végered­mény magáért beszél!
A gyerekek már a „saját uni­verzu­muk­ban” töltik az iskolás min­den­nap­jaikat!